Landhuis Werkgroep overleg / Working group meeting

Host: Het Landhuis Maastricht

cropped-landhuis.jpg

Werkgroep overleg

De werkgroep bestaat uit een aantal enthousiaste vrijwilligers die elke 2e en 4e dinsdagavond van de maand samenkomen om het dagelijkse reilen en zeilen in Het Landhuis te coördineren. Wil jij ook betrokken zijn als vaste vrijwilliger bij Het Landhuis? Neem dan contact met ons op via info@hetlandhuis.org. Voor meer info over de vrijwilligers in de werkgroep, en hun activiteiten, bezoek de werkgroep webpagina.

De voertaal in het werkgroep overleg is Engels.

Zie ook: algemeen Landhuis overleg

Working group meeting

The workinggroup is a group of active and enthousiastic volunteers that meet every 2nd and 4th Tuesday of the month to coordinate all the daily activities that are needed to keep the Landhuis running. Would you like to be involved as an active Landhuis volunteer? Please contact us via info@hetlandhuis.org. For more information on the current volunteers and their activities, visit the workinggroup webpage.

Language in the workinggroup meetings is English.

Also see: General Assembly